Bilişsel Başarısızlıklar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Eser- Yapıcı, H., Inan-Yalçınay, M. , Kucuker, M. U., Kilciksiz, C. M., Yilmaz, S., Dincer, N., … & Aydemir, O. .(2020). Development, validity and reliability of the 4-point Likert Turkish version of Cognitive Failures Questionnaire. Annals Of Medical Research, 27(6), 1650-1656. DOI: 10.5455/annalsmedres.2020.04.308

Sorumlu Yazar: 
Hale Yapici Eser
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: