Migren Atağı ile ilişkili Subjektif Bilişsel Yakınmalar Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Polat, B., Özge, A., Helvacı-Yılmaz, N., Taşdelen, B., Arıcı- Düz, Ö., Kılıç, S. & Sarı, S. (2020). Validity and reliability of the turkish version of the Mig-scog Scale in migraine patients. Neurological Sciences and Neurophysiology, 37, 29-35.

Sorumlu Yazar: 
Burcu Polat
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: 
https://tr-scales.arabpsychology.com/