Bilişsel Abartma Tarzı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Altan Atalay, A., & Sarıtaş Atalar, D. (2018). Psychometric Properties of the Turkish version of Looming Maladaptive Style Questionnaire-Revised (LMSQ-R). Klinik Psikiyatri Dergisi, 21(1), 52-60. doi: 10.5505/kpd.2017.44227

Sorumlu Yazar: 
Ayşe Altan Atalay
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: