Bilisötesi Ögrenme Stratejileri Ölçegi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Namlu, A. G. (2004). Bilişötesi Öğrenme Stratejileri Ölçme aracının geliştirilmesi: geçerlilik ve güvenirlik çalışması. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 123-136

Sorumlu Yazar: 
Aysen Gürcan NAMLU
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

4 alt boyut ve 21 madde
Planlama Stratejileri (6m): Derse girmeden önce işlenecek konuya ilişkin hazırlık yaparım.
Örgütleme Stratejileri (6m): Ders öncesi çalışacağım konunun genel şemasını kafamda oluştururum.
Denetleme Stratejileri (5m):Dersi dinlerken anlayıp anlamadığımı kendi kendime sorarım.
Değerlendirme Stratejileri (4m):Sınavda bilmediğim soruların nedenlerini araştırarak analiz ederim.

Derecelendirme: 
4’lü Likert (1= hiçbir zaman – 4= her zaman)
İletişim: