Bilimsel Argümantasyon Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Hiğde, E., ve Aktamış, H. (2018). Bilimsel Argümantasyon Testinin Türkçe’ye uyarlanması. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 12(1), 228-248. doi: 10.17522/balikesirnef.437747

Sorumlu Yazar: 
Emrah Hiğde
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: