Bilimsel Düşünme Becerisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gündoğdu, M. (2001). Üniversite öğrencilerinin bilimsel düşünme becerilerinin yordanması (Doktora tezi). Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara

Sorumlu Yazar: 
Mehmet Gündoğdu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: