Bilimsel Araştırma Uygulamalarına Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Şahin, B.,& Avşar, A. (2013). Bilimsel araştırma uygulamalarına yönelik bir tutum ölçeği geliştirme çalışması. V. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.2294-2301). Çanakkale: Onsekiz Mart Üniversitesi

Sorumlu Yazar: 
Bahar Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: