Bilimsel Araştırma Yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gelişli, Y.,& Beisenbayeva, L. (2017). Scientific Inquiry Competency Perception Scale (The case of Kazak postgraduate
students) reliability and validity study. International Journal of Instruction, 10(1), 273-288.

Sorumlu Yazar: 
Yücel Gelişli
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: