Bilimsel Araştırma Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Akçöltekin, A. (2019). Bilimsel Araştırmalara Yönelik Öğretmen Öz Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Education Journal, 27(6), 2713-2727. doi:10.24106/kefdergi.3707

Sorumlu Yazar: 
Alptürk AKÇÖLTEKİN
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: