Bilimsel Araştırma Öz Yeterliği Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Tuncer, M., & Ozeren, E. (2012). The development of a self-efficacy scale for scientific research and an evaluation of prospective teachers’ views about that scale. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 51, 553-561.

Sorumlu Yazar: 
Murat Tuncer
Geçerlik: 

Ölçek geliştirme sırasında Açıklayıcı Faktör Analizleri (EFA) ve Doğrulayıcı Faktör Analizleri (DFA) kullanılmıştır. Doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, standartlaştırılmış madde faktör yükleri .59 ile .76 arasında değişmektedir.

Güvenirlik: 

Literatür taraması yapabilirim.
Araştırmanın genel hedeflerine göre alt hedefler belirleyebilirim.
Analiz sonuçlarını yorumlayabilirim.

Derecelendirme: 
İletişim: