Bilimsel Süreç Becerileri Testi (BİSBET)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Karslı, F. ve Ayas, A. (2013). Fen ve teknoloji dersi öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerilerinin ölçülmesine ilişkin bir test geliştirme çalışması. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 10(2), 66-84.

Sorumlu Yazar: 
Fahriye Karslı
Geçerlik: 

BSB’ye yönelik eğitim alan öğrencilerin BİSBET’in hem çoktan seçmeli, hem de açık uçlu maddelerinden aldıkları toplam BSB puanlarının, eğitim almayan öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir (p< .05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında da, BSB’ye vurgu yapılarak laboratuvar dersi işlenen grubun (G2) testin çoktan seçmeli ve açık uçlu kısımlarından aldıkları puanlarının G1 grubundaki öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

Güvenirlik: 

BSB’ye yönelik eğitim alan öğrencilerin BİSBET’in hem çoktan seçmeli, hem de açık uçlu maddelerinden aldıkları toplam BSB puanlarının, eğitim almayan öğrencilere göre anlamlı derecede daha yüksek olduğu görülmektedir (p< .05). Sıra ortalamaları dikkate alındığında da, BSB’ye vurgu yapılarak laboratuvar dersi işlenen grubun (G2) testin çoktan seçmeli ve açık uçlu kısımlarından aldıkları puanlarının G1 grubundaki öğrencilerin puanlarından daha yüksek olduğu anlaşılmaktadır.

25’i çoktan seçmeli ve 11’i açık uçlu yapıda olmak üzere toplam 36 madde
Çoktan Seçmeli Sorularla Ölçülen Beceriler (25 soru): Gözlem, Ölçme, Sınıflama, Önceden Kestirme, Değişkenleri Belirleme, değiştirme ve kontrol Etme, Hipotez Kurma, Verileri Yorumlama, Sonuç çıkarma, Deney Yapma-Tasarlama
Açık Uçlu Sorularla Ölçülen Beceriler (11 Soru): Sınıflama, Verileri Kaydetme, Verileri Kullanma ve Model Oluşturma (Grafik Çizme), Değişkenleri Belirleme ve Hipotez Kurma, Deney Tasarlama

Derecelendirme: 
İletişim: