Bilim Tutum Ölçeği- Kısa Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, F.,& Genç, M. (2015). Bilim Tutum Ölçeği- Kısa Formu: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. VII. Uluslararası Türkiye Eğitim Araştırmaları Kongresi içinde (s.471-480). Muğla: Sıtkı Koçman Üniversitesi.

Sorumlu Yazar: 
Feyzullah Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: