Bilim Tarihi Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Alışır, Z. N., Deniz, L., ve İrez, O. S. (2020). Bilim Tarihi Tutum Ölçeği: Geliştirilmesi, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Trakya Eğitim Dergisi, 10(3), 835-853. doi: 10.24315/tred.649863

Sorumlu Yazar: 
Zeynep Neslihan ALIŞIR
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: