Bilim Şenliği Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Keçeci, G., Kırbağ Zengin, F. ve Alan, B. (2017). Bilim Şenliği Tutum Ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlik çalışması, International Journal Of Eurasia Social Sciences, 8 (27), 562-575.

Sorumlu Yazar: 
Fikriye Kırbağ Zengin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
Kesinlikle Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Kesinlikle Katılmıyorum
İletişim: