Bilimin Doğası ve Bilim Tarihi Başarı Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Yıldız, D. G. (2016). Ters yüz edilmiş sınıf modelinin öğretmen adaylarının erişilerine, üstbiliş farkındalıklarına ve epistemolojik inançlarına etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(3), 423-444. Doi: 10.18026/cbusos.70886

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: