Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yurt, Ö. & Ömeroğlu, E. (2013). 0-72 aylık çocuklar için Bilim Öğrenmeyi Değerlendirme Testi’nin Türkçe uyarlaması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uluslararası Aile Çocuk Eğitimi Dergisi, 1(2), 19-35.

Sorumlu Yazar: 
Özlem Yurt
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Bilimsel Araştırma Süreçleri alt testi 9 madde ve Yaşam Bilimleri alt testi 15 madde olmak üzere, test toplam 24 maddeden oluşmaktadır.
İki kız çocuğu bir yumurta buldular. Yeşil elbiseli kız bunun bir ördek yumurtası olduğunu düşünüyor. Mavi elbiseli kız bunun bir kaz yumurtası olduğunu düşünüyor. Kızlar yumurtanın hangi hayvanın yumurtası olduğunu nasıl anlayabilirler?
Bu resimde bir kelebeğin nasıl doğduğunu, büyüdüğünü ve yaşamı boyunca nasıl değiştiğini görüyorsun. (resimleri bu sırada gösteriniz: yumurta; tırtıl; boşluk; kelebek). Aşağıdaki resimlere bak. (a) Karasinek (b) Koza. (c) Küçük kelebek. Bunlardan hangisi kelebeğin yaşam döngüsünü tamamlaması için buraya gelmelidir.

Derecelendirme: 
Testin değerlendirilmesinde ikili bir kodlama sistemi kullanılmaktadır. Yanlış yanıtlara ya da boş bırakılan maddelere “0” puan verilirken doğru yanıtlara “1” puan verilmektedir.
İletişim: