Orta Öğretim Öğrencileri İçin Fizik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Nalçacı, İ. Ö., Akarsu, B., KAriper, İ. A. (2011). Orta öğretim öğrencileri için fizik tutum ölçeği derlenmesi ve öğrenci tutumlarının değerlendirilmesi. Journal of European Education, 1(1), 1-6.

Geçerlik: 

Seçilen maddeler uzman görüşleri alınarak yeniden derlenmiştir.

Güvenirlik: 

Çözümlenen veriler
ışığında Cronbach Alpha güvenilirlik katsayısı, 0,940 olarak bulunmuştur.

Ölçek, tutum ölçmeye yönelik 12’si olumsuz, 18’i olumlu olmak üzere toplam 30 maddeden
oluşmaktadır. Bu çalışmada çalışmalarında kullandıkları ölçeklerden seçilen maddeler ile ölçek
oluşturulmuştur.

Derecelendirme: 
tamamen Katılıyorum Katılıyorum Kararsızım Katılmıyorum Tamamen Katılmıyorum
İletişim: