Bilgisayar Öğrenme Düzeyi Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Uzunboylu, H. (1995). Bilgisayar öğrenme düzeyi ile bilgisayara yönelik tutumlar arasındaki ilişki (Yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: