Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Programlama Öz Yeterlilik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Cesur-Özkara, E., & Yanpar-Yelken, T. (2020). Ortaöğretim Öğrencilerine Yönelik Programlama Öz Yeterlilik Ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 10(2), 345-365. https://doi.org/10.17943/etku.632606

Sorumlu Yazar: 
Esra Cesur Özkara
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: