Bilgisayar Öz-yeterlik Algısı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Işıksal, M. ve Aşkar, P. (2003). İlköğretim öğrencileri için matematik ve bilgisayar öz-yeterlik algısı ölçekleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 109-118.

Sorumlu Yazar: 
Mine Işıksal
Geçerlik: 

Bilgisayar ile ilgili genel bilgiler adlı faktörde yer alan maddelerin faktör yüklerinin .54 ile 84 arasında, madde toplam puan korelasyonlarının .54 ile 64 arasında değiştiği görülmektedir. Özel bilgisayar becerileri adlı faktörde yer alan maddelerin faktöri yüklerin .67 ile 77 arasında, madde toplam puan korelasyon katsayılarının .50 ile 65 arasında olduğu görülmektedir.

Güvenirlik: 

Ölçeğin iç tutarlık katsayısı .86 olarak bulunmuştur.

2 alt boyut ve 10 madde
Bilgisayar ile ilgili genel bilgiler (6 m): Bilgisayar programları içinde dolaşıp yeni keşifler yapabilirim.
Özel bilgisayar becerileri (4 m): Bilgisayar programlarını kullanarak (word, excel vb.) verileri sıralayabilirim.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= kesinlikle katılmıyorum – 5= tamamen katılıyorum)
İletişim: