Otizm Bilgi Düzeyi Belirleme Testi

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Atasoy, S. (2002). Engelli (otistik) kardeşe sahip olan bireylerin kardeş ilişkilerinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir

Sorumlu Yazar: 
Selin Atasoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

20 madde tek alt boyut

1.Otistik çocuklar,engeli nedeniyle çevresiyle ilişki kuramayan,gelişimsel bozukluğa sahip kişilerdir.
2.Otistik çocuklar;eğitimle insanlarla,nesnelerle,olaylarla uygun iletişim kurmayı öğrenemzler.

Derecelendirme: 
Doğru-yanlış testi
İletişim: