Bilgisayar Destekli İngilizce Yazma Becerisine Yönelik Gözlem Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Eney, M. M. (1994). Attitudes of students toward computer (CALL) and writing with a word processor (Doktora tezi). Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: