Bilgi Işlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği (BİDBÖA)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gülbahar, Y., Kert, S. B. ve Kalelioğlu F. (2018). Bilgi Işlemsel Düşünme Becerisine Yönelik Öz Yeterlik Algısı Ölçeği (BİDBÖA): Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi Dergisi. Advance online publication. doi:10.16949/turkbilmat.385097

Sorumlu Yazar: 
Yasemin Gülbahar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: