Bilgisayar Destekli Öğretimi Değerlendirme Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinçer, S. ve Doğanay, A. (2016). Bilgisayar Destekli Öğretimi Değerlendirme Ölçeği uyarlama çalışması. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 35(1), 45–62.

Sorumlu Yazar: 
Serkan Dinçer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: