Bilgisayar Destekli Çoklu Zeka Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akyol, C. (2011). İlköğretim I. kademeye yönelik Bilgisayar Destekli Çoklu Zeka Ölçeğinin geçerlilik ve güvenirlik çalışması (Yüksek lisans tezi). Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Sorumlu Yazar: 
Cemal Akyol
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: