Bilgisayar Aracılı İletişime Yönelik Güdülenim Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Atabek, O. (2013). An exploratory study on the use of Facebook by pre-service teachers in Turkey and the U.S.A: A mixed method design (Unpublished doctoral dissertation). Middle East Technical University, Ankara, Turkey.

Sorumlu Yazar: 
Oğuzhan Atabek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Cronbach’s α = 0.745

4 öğe.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle katılıyorum)
İletişim: