Beslenme Problemlerini Tarama Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Meral, B. F., & Fidan, A. (2014). Psychometric properties of the Screening Tool of Feeding Problems (STEP) in Turkish children with ASD. Research in developmental disabilities, 35(4), 908-916. DOI: 10.1016/j.ridd.2014.01.008

Sorumlu Yazar: 
Bekir Fatih Meral
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: