Bilgi Okuryazarlığı Öz-Yeterlik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Kurbanoğlu, S. S., Akkoyunlu, B., & Umay, A. (2006). Developing the Information Literacy Self-Efficacy Scale. Journal of Documentation, 62(6), 730-743. doi: 10.1108/00220410610714949

Sorumlu Yazar: 
Serap Kurbanoğlu
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: