Bilgi Okuryazarlığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Adigüzel, A. (2011). Bilgi Okuryazarlığı Ölçeğinin geliştirilmesi. Dicle University Journal of Ziya Gokalp Education Faculty, 17:15-28.

Sorumlu Yazar: 
Abdullah Adıgüzel
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: