Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (HÜ-SOY Ölçeği)

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Özvarış-Bahar, Ş., Güçiz-Doğan, B., Karadağ-Çaman, Ö., Konşuk-Ünlü, H., Doğan, N., Gelbal, S. ve Sakarya, S. (2018). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Okuryazarlığı Ölçeği (HÜ-SOY Ölçeği). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları

Sorumlu Yazar: 
Şevkat Bahar Özvarış
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: