Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği-Kısa Formu (BFBFÖ-K)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ayalp, H. D. ve Hisli Şahin, N. (2018). Beş Faktörlü Bilgece Farkındalık Ölçeği-Kısa Formu’nun (BFBFÖ-K) Türkçe uyarlaması. Klinik Psikoloji Dergisi, 2(3), 117-127.

Sorumlu Yazar: 
Handan Deniz Ayalp
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: