Besleme Problemlerini Tarama Aracı

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Meral, B. F., & Fidan, A. (2014). Psychometric properties of the Screening Tool of Feeding Problems (STEP) in Turkish children with ASD. Research in developmental disabilities, 35(4), 908-916.

Sorumlu Yazar: 
B F Meral
Geçerlik: 

Yapılan faktör analizi sonucunda (x2/df = 3.2, RMSEA = 0.08,SRMR = 0.08, GFI = 0.85, AGFI = 0.81, CFI = 0.86) yapı geçerliği sağlanmıştır.

Güvenirlik: 

İç tutarlılık katsayısı Croanbach Alfa katsayısı (a = 0.81) bulunmuştur.

Besleme Problemlerini Tarama Aracı 5 alt boyuttan ve 23 maddeden oluşmaktadır.
Soluk Tıkanması Riski alt alanı (2m):
Yiyecek Reddetme alt alanı (3m):
Seçicilik/Yiyecek ayırt etme alt alanı (5m):
Beslenmeyle ilişkili Davranış Problemleri alt alanı (5m):
Yeterlikler/beceriler alt alanı (8m):

Derecelendirme: 
3’lü Likert (0=hiç bir zaman olmaz – 2= on defadan fazla olur)
İletişim: