Yenidoğanı Besleme Niyeti Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Güneri,S. ,Muslu,G. ve Güner,Ö. The Turkish Version of the Infant Feeding Intention Instrument (IFI-T). Erciyes Med J. 2019; 41(3): 269-274

Sorumlu Yazar: 
Özlem Güner
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

5 madde

Derecelendirme: 
İletişim: