Beş Sevgi Dili Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Dinçyürek, S. & Ince, S. (2018). Adaptation of the Five Love Language Scale to Turkish language. EURASIA Journal of Mathematics, Science and Technology Education, 14(5), 1999-2008. doi: https://doi.org/10.29333/ejmste/85866

Sorumlu Yazar: 
Sibel Dinçyürek
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: