Duyarlı Sevgi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Akın, A. ve Eker, H. (2012). Duyarlı Sevgi Ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25(1), 75-85.

Sorumlu Yazar: 
Ahmet Akın
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyut ve 21 madde: İnsanların kendilerimi iyi hissetmeleri için çok zaman harcarım.

Derecelendirme: 
7’li Likert (1 Benim için hiç doğru değil -7 Benim için tamamen doğru)
İletişim: