Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testi – İkinci Basım (BOT-2)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Karakaş, G. (2018). Hafif düzeyde zihinsel engelli çocuklara uygulanan serbest zaman aktivitelerinin fiziksel uygunluk ve motor gelişimleri üzerine etkisi (Yayınlanmamış doktora tezi). Sakarya Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya.

Sorumlu Yazar: 
Gizem Karakaş
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: