Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ozsoy, E. (2020).Bergen İş Bağımlılığı Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik sınama çalışması. Psikoloji Çalışmaları – Studies in Psychology. Advance online publication. https://doi.org/10.26650/SP2019-0002

Sorumlu Yazar: 
Emrah Özsoy
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: