Benliğin Ayrımlaşması Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Işık, E. & Bulduk, S. (2015). Psychometric properties of the Differentiation of Self Inventory-Revised in Turkish adults. Journal of Marital and Family Therapy, 41(1), 102–112. http://dx.doi.org/10.1111/jmft.12022

Sorumlu Yazar: 
Erkan Işık
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

1. Ailemin yanındayken genellikle kendimi kısıtlanmış hissederim.
2. Önemli bir işe ya da göreve başlarken genellikle başkalarının cesaretlendirmesine ihtiyaç duyarım.
3. İnsanlar benimle yakınlık kurmaya çalıştıklarında, kendimi onlardan uzak tutarım.

Derecelendirme: 
6’lı derecelendirme (1=Hiç Uygun Değil – 6 = Çok Uygun)
İletişim: