Bellek İşlevselliği Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Şahin, S., Yüksel, N., Utku, Ç., Bodur, N. E., Karapıçak, Ö. K., Birer, N. Ç. ve Kaya, D. ( 2013 ). Bellek İşlevselliği Anketi’nin Türkçe geçerlik ve güvenilirlik çalışması.Klinik Psikiyatri Dergisi, 16(3), 135-147.

Sorumlu Yazar: 
Selda Şahin
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: