Wechsler Bellek Ölçeği-III

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ant,S,E.,(2005).Wechsler Bellek Ölçeği-III’ Sözel Çağrışım Çiftleri-I ve II, İşitsel Gecikmeli Tanıma alt testlerinin Türkçe geçerlilik, güvenirlik ön çalışması (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Eskişehir.

Sorumlu Yazar: 
Emine Selcen Ant
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: