Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Ersanlı, K. ve Uysal, E. (2015). Belirsizliğe Karşı Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 14(54), 46-53.

Sorumlu Yazar: 
Kurtman Ersanlı
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Tek boyutlu ve 15 madde
Kararsızlığımı sonlandırmak için aldığım karardan emin olamam.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1= en az – 5= en çok)
İletişim: