Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12)

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarıçam, H., Erguvan, F. M., Akın, A. & Akça, M. Ş. (2014). Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği (BTÖ-12) Türkçe Formu: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Route Educational and Social Science Journal, 1(3), 148-157.

Sorumlu Yazar: 
Hakan Sarıçam
Geçerlik: 

Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) measure of sampling adequacy of .85 and a significant result on Bartlett’s test of Sphericity χ2= 5052,53 (p< .001, df= 66). Results confirmatory factor analyses demonstrated that 12 items yielded two factor as original form and that the two-dimensional model was well fit (χ²= 147.20, df= 48, RMSEA=.073, CFI=.95, IFI=.95, GFI=.94, and SRMR=.046). Factor loadings ranged from .55 to .87. In the concurrent validity significant relationships were found between the Intolerance of Uncertainty Scale (IUS-12) and Coping Flexibility Scale, Educational Stress Scale (r= -.43, .41 respectively). Test-retest reliability coefficient was .74.

Güvenirlik: 

Cronbach alpha internal consistency coefficient was found as .88 for overall scale, .84 for prospective anxiety subscale and .77 for inhibitory anxiety subscale.

İleriye yönelik kaygı= 7 madde (Ör: Geleceğin bana neler getireceğini her zaman bilmek isterim)
Engelleyici kaygı= 5 madde (Ör: En küçük bir şüphe bile hareket etmemi engeller)

Derecelendirme: 
5’li Likert (1=Bana hiç uygun değil-5= Bana tamamen uygun)
İletişim: