Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Başer, M. (2013) Bilgisayar Programlamaya Karşı Tutum Ölçeği geliştirme çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies , 6(6), 199-215.

Sorumlu Yazar: 
Mustafa Başer
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
5’li Likert
İletişim: