Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sarı, S. ve Dağ, İ. (2009).Belirsizliğe Tahammülsüzlük Ölçeği, Endişe ile İlgili Olumlu İnançlar Ölçeği ve Endişenin Sonuçları Ölçeği’nin Türkçeye uyarlanması, geçerliliği ve güvenilirliği. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 10:261-270

Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
PDF: