Bencillik Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Yılmaz, H. (2018). Bencillik Ölçeği: Bencilliğin uyumsal, egosantrik ve patolojik biçimlerinin ölçülmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(74), 45-57. http://dx.doi.org/10.16992/ASOS.13889

Sorumlu Yazar: 
Hasan Yılmaz
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: