COVID-19’un Yaşam Kalitesine Etkisi Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Sümen, A., & Adibelli, D. (2021). Adaptation of the COV19-QoL Scale to Turkish culture: Its psychometric properties in diagnosed and undiagnosed individuals. Death Studies. https://doi.org/10.1080/07481187.2021.1925376

Sorumlu Yazar: 
Adem Sümen
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Yaşam kalitemin eskisinden daha düşük olduğunu düşünüyorum.
Akıl sağlığımın kötüleştiğini düşünüyorum.
Fiziksel sağlığımın bozulabileceğini düşünüyorum.
Eskisinden daha gergin hissediyorum.
Eskisinden daha depresif hissediyorum.
Kişisel güvenliğimin risk altında olduğunu hissediyorum.

Derecelendirme: 
5’li Likert (1-kesinlikle katılmıyorum – 5-kesinlikle katılıyorum)
İletişim: