NePIQoL Nöropatik Ağrının Yaşam Kalitesi Üzerindeki Etkisi Anketi

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Acar, B. (2014). NePIQoL (Neuropathic Pain Impact on Quality of Life questionnaire) nöropatik ağrının yaşam kalitesi üzerindeki etkisi anketinin Türkçe versiyonunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması (Tıpta uzmanlık tezi, Kırıkkale Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kırıkkale). https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi adresinden edinilmiştir.

Sorumlu Yazar: 
Betül Acar
Geçerlik: 
Güvenirlik: 

Test-tekrar test uygulamasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı. NePIQoL 1. ve 2. uygulamasında maddeler arası güvenilirlik katsayıları (Cronbach alfa değeri) 0.95 olarak hesaplandı

42 maddeden oluşmaktadır.

Derecelendirme: