Beden Eğitiminde Öğretmen Etkililiği Öz-Değerlendirme Formu

Ölçek Çeşidi: 
Uyarlama
Kaynak/Referans: 

Ektirici, A., Çelik, V. O., & Yılmaz, İ. (2016). Beden Eğitimi Öğretmeni Etkililiği Öz-değerlendirme Formu: Ölçek uyarlama çalışması. Spor Bilimleri Dergisi, 6(3), 31-41.

Sorumlu Yazar: 
Arıkan Ektirici
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: