Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Kendi Bölümlerine Yönelik Tutum Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Gelisli, Y. (2015). Development of “Educational Faculty Students’ Attitudes towards their Departments” Attitude Scale Study. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 174, 3137-3143.

Sorumlu Yazar: 
Yücel GELİŞLİ
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: