Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği

Ölçek Çeşidi: 
Geliştirme
Kaynak/Referans: 

Öztürk- Aynal, Ş., Kumandaş ,H.& Ersanlı, K.(2013). Okul Öncesi Öğretmenlerine Yönelik Mesleki Etik İlkeleri Ölçeği geliştirme çalışması.Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) , 14(1).429-442.

Sorumlu Yazar: 
Şafak Öztürk Aynal
Geçerlik: 
Güvenirlik: 
Derecelendirme: 
İletişim: